Milí priatelia, kamaráti a známi,

opäť po roku sa na Vás obraciame s prosbou o darovaní 2% pre nášho syna Tobiasa. Tobias má tento rok 17 rokov. Vďaka neustálej rehabilitácii napreduje-nestagnuje. Naďalej však bude potrebovať intenzívnu rehabilitáciu, ktorú žiaľ poisťovne nepreplácajú. Už je vo veku, kedy už úraduje "puberta", to znamená že príšiel veľký rastový skok a bez kvalitnej rehabilitácie to bude veľmi ťažké zvládnuť. Taktiež tento rok už pôjde na strednú školu a potom už nebude jednoduché absolvovať viacdenné rehabilitácie. Preto chceme do nového školského roku absolvovať čo najviac rehabilitácii.

Vďaka Vašim 2% môže Tobias párkrát do roka navštevovať súkromné rehabilitačné centrá. Bez Vás a Vašej pomoci by to bolo veľmi ťažké.

Veľmi si prajeme, aby sa jeho stav naďalej zlepšoval, aby bol raz pre túto spoločnosť prínosom.

 

Ďakujeme, že pri nás tie roky stojíte a Vašimi 2% nám pomáhate plniť náš sen, sen o tom, že náš Tobias bude raz samostatná, v rámci možnosti zdravá a hlavne šťastná bytosť.

Stručný postup na poukázanie 2% z dane


   POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCA


15.2.2024 - zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov. 

Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 Potrebné aktuálne tlačivo potvrdenia o zaplatení dane a tlačivo vyhlásenia o poukázaní 2% nájdete na konci každej stránky.

30.4.2024 – zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením o darovaní 2%. 

- Môžete tieto tlačiva zaslať aj k nám, a my všetko osobne zanesieme na príslušný daňový úrad 

    

      POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ                    PRIZNANIE PODÁVA SAMA


Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Tieto údaje sú následovné:

IČO - 42392373

Právna forma - občianské združenie

Obchodné meno (názov) - 4U

Sídlo - Weberova 1328/8, Spišská Belá, 059 01 

31.3.2024 - termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

- fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3€.


     POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU


Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Tieto údaje sú následovné:

IČO - 42392373

Právna forma - občianské združenie

Obchodné meno (názov) - 4U

Sídlo - Weberova 1328/8, Spišská Belá, 059 01 


31.3.2024 - termín podania daňového priznania (pokiaľ nie je stanovené daňovým úradom inak) na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

- Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť minimálne 8€.